Kierowca poniósł śmierć na miejscu, pasażer zmarł po kilku dniach w szpitalu.